Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

 
 

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Agaty Kozłowskiej pokrywa się z właściwością Sądu Rejonowego w Wołominie obejmując miasta i gminy:Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

   
                   

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności kancelarii.