ZUS

Wysyłanie wniosków o udostępnienie danych o dłużniku oraz odbieranie odpowiedzi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS przyspiesza i usprawnia proces pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia składników majątkowych dłużnika oraz źródła jego dochodów.

Aplikacja EPU

Dzięki aplikacji EPU, po uzyskaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu. Więcej informacji na stronie: www.e-sad.gov.pl

System OGNIVO

Zapytania o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO umożliwiają elektroniczną komunikację komornika sądowego z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, dzięki czemu komornik sądowy może szybko i sprawnie uzyskać od banków informacje na temat posiadania rachunków bankowych dłużnika.

CEPIK 2.0

to system informatyczny, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach