UWAGA!

 

Zarządzenie nr 41/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zasad i trybu załatwiania spraw w kancelariach komorników sądowych w związku rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej SARS-CoV-2.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.


Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Agaty Kozłowskiej pokrywa się z właściwością Sądu Rejonowego w Wołominie obejmując miasta i gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka