Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości w trybie uproszczonym KW WA1W/00068034/3

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KM 1089/18

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości GKM 46/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości KM 452/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowani nieruchomości GKM 16/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w nieruchomości nr KW WA1W/00135775/0

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1W/00080391/3 – cz. 1

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1W/00080391/3 – cz. 2

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości  nr KW WA1W/00098269/8

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości  nr KW WA1W/0002188/7